ผลงานของเรา

บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมทั้งระบบภายนอกและภายในอาคาร ครอบคลุมวัตถุประสงค์และตอบสนองต่อตามความต้องการได้อย่างตรงจุด ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ผ่านการคัดสรรเลือกนำมาใช้ผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ได้มาตรฐาน และติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน

และนี่คือผลงานบางส่วนที่เราภูมิใจ เพื่อพร้อมรับกับการก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและความมุ่งมั่นตั้งใจจากเรา


โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เสริมความปลอดภัยให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในพื้นที่ของทาง โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่

ระบบกล้องวงจรปิดสวนสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 4 แห่ง

ระบบกล้องวงจรปิดสวนสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 4 แห่ง

    เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่เข้ามาพักผ่อนและออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะภายใต้เขตพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 4 แห่ง เทศบาลนครเชียงใหม่จึงมอบหมายให้บริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมทั้งหมด 71 กล้อง

ระบบกล้องวงจรปิดสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1, 2 และ 3

ระบบกล้องวงจรปิดสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1, 2 และ 3

    เพื่อการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว และความสะดวกในการวิเคราะห์จัดเก็บข้อมูล ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จึงมอบหมายให้ บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในสถานีขนส่งทั้ง 3 แห่งรวมทั้งหมด 89 กล้อง

โครงการ Safety Zone เทศบาลนครเชียงใหม่ เฟสที่ 1-6

โครงการ Safety Zone เทศบาลนครเชียงใหม่ เฟสที่ 1-6

    เพื่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งต่อคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้วางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย โดยโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศวงจรปิดในพื้นที่ถนนและแหล่งท่องเที่ยว

ลานประตูท่าแพ (เทศบาลนครเชียงใหม่)

ลานประตูท่าแพ (เทศบาลนครเชียงใหม่)

    ยกระดับความปลอดภัยทางด้านชีวิต ทรัพย์สิน และความปลอดภัยบนท้องถนนในบริเวณพื้นที่ลานประตูท่าแพ อีกหนึ่งสถานที่สำคัญซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเชียงใหม่ที่ผู้ที่มาเยือนไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างชาติ และมักจะมีนักท่องเที่ยวมาเดินเล่นและถ่ายรูปเป็นจำนวนมาก

โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่

โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่

    โรงพยาบาลลานนา มีความประสงค์ที่จะเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่เขตบริการของโรงพยาบาล ซึ่งมีผู้เข้าใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน โดยบริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้ช่วยออกแบบ โครงข่ายระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งและดูแลระบบกล้องวงจรปิด CCTV

แสดง 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6 รายการ (1 หน้า)