ข่าวประชาสัมพันธ์

NSC.CO.,Ltd มอบอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

NSC.CO.,Ltd มอบอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ทางบริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มอบอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาล และเป็นการส่งมอบความปรารถนาดีไปยังบุคลากรทางการแพทย์ร่วมด้วย โดย พ.ญ. นลินทิพย์  ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลดอยหล่อ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 155,600. -บาท 

กิจกรรมวันสงกรานต์

กิจกรรมวันสงกรานต์

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารบริษัท ในวันสงกรานต์ตามประเพณีไทย  เพื่อเป็นการให้สินให้พร และเพิ่มขวัญกำลังใจแก่พนักงาน ในปี พุทธศักราช 2567 นี้

แสดง 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2 รายการ (1 หน้า)