Hikvision

Hikvision มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีโอ โดยบุกเบิกโดเมนต่างๆ มากมาย ตั้งแต่การถ่ายภาพความละเอียดสูงไปจนถึงการถ่ายภาพในที่แสงน้อย จากการป้องกันภาพสั่นไหวไปจนถึงการสตรีมวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่วิดีโอเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เนื่องจาก Hikvision สร้างความก้าวหน้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผู้นำเทรนด์อุตสาหกรรมในด้านการรับรู้หลายมิติ ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลบนคลาวด์ และบิ๊กดาต้า

นอกเหนือจากการถ่ายภาพด้วยแสงที่มองเห็นแล้ว Hikvision ยังเริ่มสำรวจเทคโนโลยีในย่านความถี่แม่เหล็กไฟฟ้าที่ยังไม่ได้ใช้ ซึ่งครอบคลุมรังสีเอกซ์ รังสีอินฟราเรด คลื่นมิลลิเมตร คลื่นเสียง และอื่นๆ อีกมากมาย